Recruitment

November 7, 2016
clb-hanoi-free-local-tours-tuyen-thanh-vien

Winter Recruitment 2016 – Hanoi Free Local Tours

CLB Hanoi Free Local Tours Recruitment   Môi trường đa văn hóa gồm rất nhiều các bạn đến từ nhiều quốc gia khác nhau, nhưng nói chung một ngôn ngữ – Tiếng Anh. Không chỉ nói tiếng Anh siêu đỉnh, các bạn ấy đều là nhưng hình mẫu điển hình về tuổi trẻ – đam mê, hiểu biết, đã từng phiêu du tới rất nhiều vùng miền Còn gì lý tưởng hơn một môi trường […]
May 5, 2016
Hanoi Free Local Tours Recruitment

Summer Recruitment 2016 – Hanoi Free Local Tours

Hanoi Free Local Tours is seeking for new members. Hanoi Free Local Tours is a non profit organization which was established and managed by a group of students and working people in Hanoi. After 5 months, Hanoi Free Local Tours has over 30 members with 20 members regularly active. We are young people who are passionate about  English, love the culture and history of Vietnam. So , we use English introduce Vietnamese culture to international […]